Novinky

03.12.2020
TVORENÉ KURZY:

7. december 2020, Bratislava
ONLINE intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz, v prípade záujmu kontaktujte organizátora)
  
 
január 2021, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ z decembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
február 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ z novembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)

Absolventi akreditovaného vzdelávania

Zoznam absolventov akreditovaného kontinuálneho vzdelávania je zverejnený podľa Zákona č. 317/2009 Z.z §45 písmeno g

Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov:

 • Mgr. Bajusová Mária
 • Mgr. Balušíková Lenka
 • Mgr. Bartová Eva
 • Mgr. Beničiaková Andrea
 • Mgr. Benková Zuzana
 • PhDr. Beňadiková Ľubica
 • Mgr. Bielčíková Natália
 • Mgr. Bolechová Erika
 • Mgr. Buckulčíková Lucia
 • Mgr. et Mgr. Cselényiová Žofia
 • Mgr. Cséplöová Paulína
 • Mgr. Cverenkárová Petra
 • Mgr. Čopíková Lucia
 • Mgr. Čurillová Drahomíra
 • Mgr. Čurillová Drahomíra
 • Mgr. Dávidová Martina
 • Mgr. Demianová Iveta
 • Mgr. Dudášová Jana
 • PhDr. Dufeková Anna
 • Mgr. Džundová Lýdia
 • Mgr. Fazekašová Andrea
 • Mgr. Fazekašová Lucia
 • Mgr. Ferenčáková Jurina
 • Mgr. Florková Veronika
 • PhDr. Gálfyová Darina
 • Mgr. Graňáková
 • Mgr. Grácová Andrea
 • Mgr. Haklová Zita
 • Mgr. Hanušovská Dominika
 • Mgr. Hazlingerová Alexandra
 • Mgr. Herda Daniel
 • Mgr. Holíková Barbora
 • Mgr. Horváthová Mária
 • PhDr., PhD. Horváthová Mária
 • Mgr. Horváthová Ľubica
 • PhDr. Hrablayová Tatiana
 • Mgr. Hruštíncová Paulína
 • Mgr. Hučková Katarína
 • Mgr. Ištvanová Helena
 • PhDr. Ivaničová Ingrid
 • Mgr. Jančušková Iveta
 • Mgr. Janeková Zuzana
 • Mgr. Juhászová Anna
 • Mgr. Kipikašová Zlatica
 • PhDr. Klasová Lucia
 • Mgr. Klimeková Oľga
 • PhDr. Kmecová Zuzana
 • PhDr. Kocianová Katarína
 • Mgr. Kokindová Eva
 • Mgr. Krescanová Žofia
 • Mgr. Krchová Magdaléna
 • Mgr. Kudlová Alžbeta
 • Mgr. Kuncová Zuzana
 • Mgr. Kuniaková Zuzana
 • PhDr. Kucharčík Michaela
 • PhDr. Kuljovská Elena
 • Mgr. Lesajová Jana
 • Mgr. Lešková Jarmila
 • Mgr. Likavčanová Lenka
 • Mgr. Ližičiarová Jana
 • Mgr. Lovász Szabolcs
 • PhDr. PhD. Machajová Zuzana
 • Mgr. Mačudová Galina
 • PhDr. Majerová Kropáčová Katarína
 • Mgr. Matejová Katarína
 • Mgr. Matiašová Lenka
 • Mgr. Matysová Veronika
 • Mgr. Matuščinková Ľubica
 • Mgr. Medžová Martina
 • Mgr. Mikulová Lenka
 • Mgr. Miterková Lenka
 • PhDr. Mitz Palfiová Marta
 • PhDr. Mizáková Alena
 • Molnár Marianna
 • Mgr. Montsková Lenka
 • Mgr. Morawová Anna
 • PhDr. Nagyová Andrea
 • PhDr. Némethová Petra
 • Mgr. Opačitá Marcela
 • Mgr. Orlovská Veronika
 • Mgr. Orosová Lucia
 • Mgr. PhD. Paľová Mária
 • Mgr. Pankuchová Jana
 • Mgr. Pastvová Radoslava
 • Mgr. Pavligová Dominika
 • PhDr. Pavlinská Denisa
 • Mgr. Pinková Miroslava
 • Mgr. Pitoňáková Zuzana
 • Mgr. Prostredná Erika
 • Mgr. Rejdugová Zuzana
 • Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica
 • Mgr. Rýdza Miroslava
 • Mgr. Sobotová Eva
 • Mgr. Stanková Michaela
 • Mgr. Striešová Veronika
 • Mgr. PhD. Surovcová Barbora
 • PhDr. Šareková Zuzana
 • Mgr. Šimonová Miroslava
 • Mgr. Šimonová Veronika
 • Mgr. Šimšaleková Jana
 • Mgr. PhDr. PhD. Škorvagová Eva
 • PhDr. Takáčová Jana
 • Mgr. Terifaj Marián
 • Mgr. Tobiašová Karolína
 • PhDr. Trenuňáková Martina
 • Mgr. Turanová Žofia
 • PhDr. PhD. Valachová Timea
 • Mgr. Valúchová Ivana
 • Mgr. Vaňová Jana
 • Mgr. Vápeníková Iveta
 • Mgr. Verebová Iveta
 • PhDr. PhD. Vargová Lucia
 • Mgr. Vansáčová Mária
 • Mgr. Vojtechovská Ivana
 • Mgr. Zajacová Slavomíra
 • Mgr. Záskalanová Adriana
 • PhDr. Zelenáková Andrea
 • Mgr. Zeleňáková Lenka
 • Mgr. Zemková Katarína
 • Mgr. PhD. Zubčeková Michaela
 • PhDr. Zuzová Mária
 • Mgr. Zbojová Andrea
 • Mgr. Žabková Alena
 • Mgr. Žilincová Martina
 • Mgr. Žitňáková Žaneta

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov:

 • Mgr. Balušíková Lenka
 • PhDr. Beňadiková Ľubica
 • Mgr. Buckulčíková Lucia
 • Mgr. Hládeková Jana
 • Mgr. Graňáková Katarína
 • Mgr. Kajanová Adriána
 • PhDr. Kocianová Katarína
 • PhDr. Machajová Zuzana
 • PhDr. Matejčíková Šareková Zuzana
 • Mgr. Morawová Anna
 • Mgr. PhD. Paľová Mária
 • Mgr. Rejdugová Zuzana
 • Mgr. Šálková Denisa
 • Mgr. Zbojová Andrea
 • Mgr. Žilincová Martina
 • Mgr. Žitňáková Žaneta