Novinky

17.07.2020
OTVORENÉ KURZY:

7. - 8. september 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
 
14. september 2020, PPP pre Prahu 10 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


15. september 2020, PPP pre Prahu 1,2,4 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


16. september 2020, Hradec Králové
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


29. september 2020, Bratislava 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  


15. október 2020, Nymburk
Semiramis Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  


19. - 20. október 2020, CPPPaP Liptovský Mikuláš
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)


2 . -3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)


10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze


Okrem otvorených kurzov prebiehajú v Čechách a na Slovensku uzavreté kurzy.  Z uvedených dôvodov začíname rezervovať termíny ďalších kurzov na január 2021.  

Individuálne poradenstvo, osobnostný rozvoj, Gestalt terapia

Poskytujeme poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, krízovú intervenciu, terapiu v náročných životných situáciách.

  • Pracujeme na skúmaní prekážok vlastného rastu, nedokončených záležitostiach, nevyriešených konfliktoch, pomáhame klientom objavovať možnosti tvorivého riešenia problémov
  • Sprevádzame klientov na ceste k sebapoznaniu, uvedomeniu si vlastných potrieb, využívaniu vlastných zdrojov
  • Pracujeme s frustráciami, pocitmi neúspechu a strachu, nízkym sebavedomím
  • Využívame zmyslové vnímanie a prácu s telom
  • Pomôžeme Vám zistiť kto ste, čo chcete, čo potrebujete, po čom túžite
  • Budeme Vás sprevádzať pri rozvoji Vášho potenciálu
  • Poradíme v oblasti výchovy detí a riešenia konfliktov