Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

Individuálne poradenstvo, osobnostný rozvoj, Gestalt terapia

Poskytujeme poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, krízovú intervenciu, terapiu v náročných životných situáciách.

  • Pracujeme na skúmaní prekážok vlastného rastu, nedokončených záležitostiach, nevyriešených konfliktoch, pomáhame klientom objavovať možnosti tvorivého riešenia problémov
  • Sprevádzame klientov na ceste k sebapoznaniu, uvedomeniu si vlastných potrieb, využívaniu vlastných zdrojov
  • Pracujeme s frustráciami, pocitmi neúspechu a strachu, nízkym sebavedomím
  • Využívame zmyslové vnímanie a prácu s telom
  • Pomôžeme Vám zistiť kto ste, čo chcete, čo potrebujete, po čom túžite
  • Budeme Vás sprevádzať pri rozvoji Vášho potenciálu
  • Poradíme v oblasti výchovy detí a riešenia konfliktov