Novinky

03.12.2020
TVORENÉ KURZY:

7. december 2020, Bratislava
ONLINE intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz, v prípade záujmu kontaktujte organizátora)
  
 
január 2021, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ z decembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
február 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ z novembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE/ Karty s príbehmi/ More emócií (1 deň)

  • Pre personalistov, psychológov v neziskových organizáciách, krízových centrách, detských domovoch, psychoterapeutov, koučov. Využitie kariet je možné aj v korporátnom prostredí pre zvýšenie tvorivosti klientov, v osobnom rozvoji, edukácii, kariérovom poradenstve, ale aj ako účinný nástroj v práci psychoterapeutov (práca so snom, s traumou, kontaktom, príbehom).
  • Karty COPE uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie založené na jeho komunikačnom štýle a v neposlednom rade podporujú hojenie. Ich explicitným cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojho príbehu a procesu ako aj príbehom druhých. Copingové karty pomáhajú odkrývať a vyjadriť názor klientov na život a na ich jedinečné stratégie, ktoré používajú, aby sa vysporiadali s bolesťou a zármutkom. Metóda bola použitá izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Ďalšou možnosťou, ako karty využiť je pri práci s nevedomými motívmi pri hľadaní svojich zdrojov pri riešení konfliktov.
  • Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní tém, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsobu zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách.
  • Karty More emócií využijete pri nadväzovaní kontaktu s detským klientom, ukážeme vám, ako dieťa naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia). Počas kurzu uvidíte aj ukážku práce s kartami MYTHOS.
Cena kurzu 55€, v cene je občerstvenie počas prestávok.