Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

Intervencia v systéme škola

  • Zadávateľom je riaditeľ alebo zriaďovateľ školy
  • Súčasťou intervenčnej práce v škole je analýza aktuálneho stavu, intervencia a a odporúčanie vo forme písomného výstupu a osobnej konzultácie so zadávateľom

Ponúkame Vám odbornú pomoc pri:

  • Zavádzaní zmien v škole, príprave zamestnancov pre zmenu
  • Prijímaní, prepúšťaní zamestnancov
  • Uvádzaní, profosionálnej príprave a podpore začínajúcich učiteľov v oblastri komunikácie, riadenia triedy, diagnostike emocionálnej a sociálnej atmosféry, šikanovania až po prípravu intervenčných aktivít
  • Asistencii pri riešení krízových situácií v škole, alebo priamu krízovú intervenciu (automobilová nehoda, prírodná katastrofa, smrť žiaka alebo učiteľa)
  • Analýze interných a externých procesov, ktoré môžu spomaľovať, alebo poškodzovať primárny výchovno- vzdelávací cieľ školy (spôsob komunikácie, firemná kultúra a vízie, riešenie konfliktov, stagnácia a rigidita, skupinové procesy, tlak verejnosti a rodičovských skupín)
  • Identifikácii vlastných zdrojov pri tvorivom riešení problémov v systéme škola