Novinky

12.05.2020
Vážení záujemcovia a záujemkyne o kurzy,
 
v súlade s opatreniami Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 RUŠÍME VŠETKY VZDELÁVANIA na území Slovenskej aj Českej republiky do odvolania.

Všetky zrušené kurzy dostanú náhradné termíny,o ktorých Vás budeme mailom a prostredníctvom našej webovej stránky informovať. V prípade, ak Vám nebudú nové termíny vyhovovať, samozrejme Vám všetky kurzové poplatky vrátime. Ak ste ešte za kurz neplatili, ale máte faktúru, prosím neplaťte, urobíte tak pred novým kurzom.
 
Mária Anyalaiová 

Intervencia v systéme škola

  • Zadávateľom je riaditeľ alebo zriaďovateľ školy
  • Súčasťou intervenčnej práce v škole je analýza aktuálneho stavu, intervencia a a odporúčanie vo forme písomného výstupu a osobnej konzultácie so zadávateľom

Ponúkame Vám odbornú pomoc pri:

  • Zavádzaní zmien v škole, príprave zamestnancov pre zmenu
  • Prijímaní, prepúšťaní zamestnancov
  • Uvádzaní, profosionálnej príprave a podpore začínajúcich učiteľov v oblastri komunikácie, riadenia triedy, diagnostike emocionálnej a sociálnej atmosféry, šikanovania až po prípravu intervenčných aktivít
  • Asistencii pri riešení krízových situácií v škole, alebo priamu krízovú intervenciu (automobilová nehoda, prírodná katastrofa, smrť žiaka alebo učiteľa)
  • Analýze interných a externých procesov, ktoré môžu spomaľovať, alebo poškodzovať primárny výchovno- vzdelávací cieľ školy (spôsob komunikácie, firemná kultúra a vízie, riešenie konfliktov, stagnácia a rigidita, skupinové procesy, tlak verejnosti a rodičovských skupín)
  • Identifikácii vlastných zdrojov pri tvorivom riešení problémov v systéme škola