Novinky

22.02.2021
22. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

24. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

1. marec 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

29. - 30. marec 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
7. apríl 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse (CPPPaP Bratislava 3)

10.-11.5. 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse

31. máj 2021, ONLINE 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

3., 4. jún 2021 Nymburk (Semiramis)
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých (Místní akční skupina Opavsko)
 
Dieťa v kríze (INDEPT)
 
Krízová interv

Intervencia v systéme škola

  • Zadávateľom je riaditeľ alebo zriaďovateľ školy
  • Súčasťou intervenčnej práce v škole je analýza aktuálneho stavu, intervencia a a odporúčanie vo forme písomného výstupu a osobnej konzultácie so zadávateľom

Ponúkame Vám odbornú pomoc pri:

  • Zavádzaní zmien v škole, príprave zamestnancov pre zmenu
  • Prijímaní, prepúšťaní zamestnancov
  • Uvádzaní, profosionálnej príprave a podpore začínajúcich učiteľov v oblastri komunikácie, riadenia triedy, diagnostike emocionálnej a sociálnej atmosféry, šikanovania až po prípravu intervenčných aktivít
  • Asistencii pri riešení krízových situácií v škole, alebo priamu krízovú intervenciu (automobilová nehoda, prírodná katastrofa, smrť žiaka alebo učiteľa)
  • Analýze interných a externých procesov, ktoré môžu spomaľovať, alebo poškodzovať primárny výchovno- vzdelávací cieľ školy (spôsob komunikácie, firemná kultúra a vízie, riešenie konfliktov, stagnácia a rigidita, skupinové procesy, tlak verejnosti a rodičovských skupín)
  • Identifikácii vlastných zdrojov pri tvorivom riešení problémov v systéme škola