Novinky

03.12.2020
TVORENÉ KURZY:

7. december 2020, Bratislava
ONLINE intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz, v prípade záujmu kontaktujte organizátora)
  
 
január 2021, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ z decembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
február 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ z novembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)


Reziliencia - Terapeutické karty pre podporu psychickej odolnosti detí a dospelých

Karty

Otázky na kartách vychádzajú z pozitívnej psychológie, psychológie vďačnosti a odpúšťania, naratívnej terapie a gestalt terapie.

Prostredníctvom otázok na kartách a hľadaní odpovedí pomáhame deťom a dospelým budovať ich vnútornú silu a odolnosť, a to najmä definovaním samého seba - kto som a kto nie som, čo chcem a čo nechcem, aké mám sny, priania a potreby, ako riešim konfliktné situácie a využívam vlastné emócie, ako sa podporujem a prijímam pomoc z prostredia, ako vnímam svoju situáciu a ako sa rozhodujem.

Okruhy

  • kognitívny (zvedavosť, poznávanie, sebaúčinnosť, kladenie si cieľov, sebaovládanie, sebariadenie, tvorivosť, optimistická interpretácia životnej reality)
  • emocionálny (prežívanie pozitívnych emócií, flow, emocionálna pohoda, zvládanie emócií, nezdolnosť, húževnatosť, sebaocenenie)
  • sociálny (súcit, blízkosť, odpustenie a zmierenie, vďačnosť, empatia, láska)
  • zvládanie životných problémov a konfliktov (vkladanie zmyslu, humoru, vnímanie kladného diania a rastu, tolerancia neistoty, adaptácia na zmenu, rozprávanie príbehov)
  • osobný prístup k životu (autenticita, pokora, osobna identita, stratégie zvládania a sebarealizácia)

Použitie

Karty sú podľa spôsobu práce s nimi tematicky rozdelené do siedmich kategórií: Porozmýšľajte, Porozprávajte príbeh, Inšpirujte sa, Zmeňte uhol pohľadu, Podporte sa, Spomeňte si, Dieťa.

S kartami je možné pracovať individuálnou, aj skupinovou formou, postupne po jednotlivých častiach, alebo je možné pracovať so všetkými siedmimi kategóriami zároveň a kombinovať ich. Deti, adolescenti a dospelí si vyberajú kartu, prečítajú otázku a diskutujú vo dvojiciach, v skupinke a v pléne, zdieľajú vlastné skúsenosti a názory, menia nepomáhajúce vzorce správania na pomáhajúce, premýšľajú nad ďalšími možnosťami interpretácie situácie a jej riešenia.

Cena a objednanie

Cena jedného balíka terapeutických kariet je 29€. V prípade záujmu nás kontaktujte na maria.anyalaiova@ior.sk a my Vám obratom zašleme Váš balík terapeutických kariet (poštovné a balné - bublinková obálka 3,30€).