Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

Kontakt

Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

E.F. Scherera 4801/16, 92101 Piešťany
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 27973/T.

maria.anyalaiova@ior.sk
DIČ: 2023318968
IČO: 46300554
tel. 0905 400 622