Novinky

03.12.2020
TVORENÉ KURZY:

7. december 2020, Bratislava
ONLINE intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz, v prípade záujmu kontaktujte organizátora)
  
 
január 2021, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ z decembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
február 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ z novembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)

Kontakt

Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

E.F. Scherera 4801/16, 92101 Piešťany
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 27973/T.

maria.anyalaiova@ior.sk
DIČ: 2023318968
IČO: 46300554
tel. 0905 400 622