Novinky

24.01.2020

PONÚKAME AJ KARTY:

RESILIENCE (česká verzia)

REZILIENCIA – RUGALMAS ALKALMAZKODÁS (maďarská verzia)

 

 

 

17. január 2020

(Žilina): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút zdravého vývinu)

 

25. január 2020

(Piešťany): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


22. február 2020

(Brno): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (b-creative.cz)


25. február 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja)


27. február 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Kvapka)


3. marec 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja)5. marec 2020

(Bratislava): Podpora pysychickej odolnosti detí a dospelých - práca s terapeutickými kartami Resilio, Reziliencia, Mužská a Ženská identita, Truhlica minulosti + supervízia (Kvapka)


14. marec 2020

(Žilina): Podpora pysychickej odolnosti detí a dospelých - práca s terapeutickými kartami Resilio, Reziliencia, Mužská a Ženská identita, Truhlica minulosti (Inštitút zdravého vývinu)


16. marec 2020

(Opava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (b-creative)

 

28. marec 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Psyche Educa)

 

30. - 31. marec 2020

(Bratislava): Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov. Pre absolventov intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami (Inštutút osobnostného rozvoja).


6. apríl 2020

(Praha): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Institut dětského poradenství a terapie)


20. - 22. apríl 2020

(Praha): Krízová intervencia a smútkové poradenstvo - práca s detským klientom a detskou skupinou (Institut dětského poradenství a terapie)


23. apríl 2020

(Žilina): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút zdravého vývinu)

 

27. apríl 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Kvapka)

 

29. apríl 2020

(Nymburk): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Semiramis)

 

16. máj 2020

(Brno): 

MOMENTÁLNE NIE JE V PONUKE


Kurz Metóda spoločného záujmu- zvládanie šikanovania mediáciou (2dňový kurz)

  • Cieľom kurzu je naučiť účastníkov poznávať skupinovú dynamiku v školskej triede, analyzovať vzťahy a poruchy vzťahov v triede. Spoznávať princípy efektívnej praxe v prevencii, komunikácii a nastavovaní pravidiel zdravých vzťahov v školskom systéme. Oboznámiť sa s Metódou spoločného záujmu, spoznať fázy a metódy práce so skupinou. Pozorovať intervenciu a rozvíjať vlastné intervenčné zručnosti pre udržanie bezpečného priestoru a atmosféru rešpektu v triede aj v škole.
  • Absolvent kurzu bude schopný riešiť šikanovanie medzi žiakmi a študentami neobviňujúcim spôsobom, prostredníctvom mediácie. Vie zaškoliť a metodicky viesť pedagogických zamestnancov pri používaní tejto metódy.
  • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi).
Cena 110€,v cene je občerstvenie počas prestávok.