Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

MOMENTÁLNE NIE JE V PONUKE


Kurz Metóda spoločného záujmu- zvládanie šikanovania mediáciou (2dňový kurz)

  • Cieľom kurzu je naučiť účastníkov poznávať skupinovú dynamiku v školskej triede, analyzovať vzťahy a poruchy vzťahov v triede. Spoznávať princípy efektívnej praxe v prevencii, komunikácii a nastavovaní pravidiel zdravých vzťahov v školskom systéme. Oboznámiť sa s Metódou spoločného záujmu, spoznať fázy a metódy práce so skupinou. Pozorovať intervenciu a rozvíjať vlastné intervenčné zručnosti pre udržanie bezpečného priestoru a atmosféru rešpektu v triede aj v škole.
  • Absolvent kurzu bude schopný riešiť šikanovanie medzi žiakmi a študentami neobviňujúcim spôsobom, prostredníctvom mediácie. Vie zaškoliť a metodicky viesť pedagogických zamestnancov pri používaní tejto metódy.
  • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi).
Cena 110€,v cene je občerstvenie počas prestávok.