Novinky

03.12.2020
TVORENÉ KURZY:

7. december 2020, Bratislava
ONLINE intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz, v prípade záujmu kontaktujte organizátora)
  
 
január 2021, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ z decembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
február 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ z novembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)

MOMENTÁLNE NIE JE V PONUKE


Kurz Metóda spoločného záujmu- zvládanie šikanovania mediáciou (2dňový kurz)

  • Cieľom kurzu je naučiť účastníkov poznávať skupinovú dynamiku v školskej triede, analyzovať vzťahy a poruchy vzťahov v triede. Spoznávať princípy efektívnej praxe v prevencii, komunikácii a nastavovaní pravidiel zdravých vzťahov v školskom systéme. Oboznámiť sa s Metódou spoločného záujmu, spoznať fázy a metódy práce so skupinou. Pozorovať intervenciu a rozvíjať vlastné intervenčné zručnosti pre udržanie bezpečného priestoru a atmosféru rešpektu v triede aj v škole.
  • Absolvent kurzu bude schopný riešiť šikanovanie medzi žiakmi a študentami neobviňujúcim spôsobom, prostredníctvom mediácie. Vie zaškoliť a metodicky viesť pedagogických zamestnancov pri používaní tejto metódy.
  • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi).
Cena 110€,v cene je občerstvenie počas prestávok.