Novinky

22.02.2021
22. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

24. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

1. marec 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

29. - 30. marec 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
7. apríl 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse (CPPPaP Bratislava 3)

10.-11.5. 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse

31. máj 2021, ONLINE 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

3., 4. jún 2021 Nymburk (Semiramis)
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých (Místní akční skupina Opavsko)
 
Dieťa v kríze (INDEPT)
 
Krízová interv


O nás

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

 • Mám psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia som absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. V roku 2018 som na Slovenskej zdravotníckej univerzite absolvovala vzdelávanie Príprava na prácu v zdravotníctve a pokračujem v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala som ako školská psychologička na dvoch základných školách, v centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a aktuálne v ambulancii klinickej psychológie Psyche Educa.
 • Mám skúsenosti so psychodiagnostikou, prípravou a realizáciou assessment a development centier v korporátnom prostredí (Rossmann ČR, Amway ČR, Iveco ČR, SR, Philip Morris ČR).
 • Pracujem pro bono pre n.o. Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia.
 • V súčasnosti sa venujem individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vediem kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujem sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.
 • Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov a členka Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu, kandidátka supervízie- členka EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

Výcviky a ďalšie vzdelávanie:

 • 2019 - Workshop Práca s telom z perspektívy Geštalt psychoterapie, Kevin McCann, M.I.A.C.P., Psyche Educa, Bratislava
 • 2019 - Workshop Naratívna práca s pozostalými, PRO Gaudia, Praha
 • 2019 - Workshop Hlbinná imaginácia v procese uzdravovania, Eligio Stephen Gallegos, Bratislava
 • 2019 - Rodinná terapia a EMDR, Michel Silvestre, EMDR Europe, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín
 • 2019-2020 - Základný kurz v Rorschachovej metóde, Psycho Diatera, Bratislava
 • 2019 - Workshop Terapeut pracujúci s traumatizovaným klientom, Jasenka Pregrad, MA (Chorvátsko), Gestalt konference 2019, Mikulov
 • 2019 - Workshop TRE (Tension, Stres and Trauma Release). Napätie, stres a trauma uvoľňujúce cvičenie, Institut dětského poradenství a terapie, Praha
 • 2018-2019 - Terapia partnerského vzťahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, Psyche Educa, Bratislava
 • 2018-2019 - Terapia traumy EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín
 • 2018 - Rituály rozlúčenia pre pozostalých, Zenith Virago, Ke kořenúm, Praha
 • 2018 - Trauma, vzťahová väzba a disociatívne poruchy osobnosti, Kathryn Livingston BEM, and Melanie Goodwin, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín
 • 2018 Naratívny prístup k detskej traume, Sabine Vermeire, Gaudia, Praha
 • 2017 Diagnostika a terapia detí a dospelých s poruchou príjmu potravy, Lýgia Bátovská, o.z. Kvapka, Bratislava
 • 2017 My Backpack- terapia detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, Triada, Brno
 • 2016 Sandplay terapia- nadstavbový kurz, Mgr. Alena Vávrová, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin
 • 2016 A. Becker- Weidman- Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa- Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin
 • 2015- trvá Supervízny výcvik European Association for Supervision and Coaching
 • 2015 Workshop Psychoterapia detí v duchu Gestalt terapie s F. Carroll, Dialóg- Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
 • 2013 Autogénny tréning, Pro mente sana, Bratislava
 • 2013 Sand Play Therapy, Česká společnost pro analytickou psychologii, Brno
 • 2012 Crisis Management in Schools- tréningový krátkodobý výcvik skupinovej krízovej intervencie v prípade samovraždy žiaka a učiteľa, samovražedného pokusu a Metóda spoločného záujmu pre riešenie šikanovania, European School Psychology Centre for Training, Luxembourgh
 • 2011 Luscherov test farieb- kurz, OZ Arte-a, Bratislava
 • 2010-2014 Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, Dialog- český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Brno
 • 2010 Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi, tréning Ministerstva vnútra SR
 • 2010 Identifikácia intelektovo nadaných detí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
 • 2009 Tragická triáda logoterapie, seminár, Doc. Karel Balcar, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • 2009 Strukturované metody logoterapie, seminár, Doc. Karel Balcar Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • 2009 Crisis Management in Schools- tréningový krátkodobý výcvik skupinovej krízovej intervencie na školách v prípadoch prírod. katastrofy, smrti učiteľa a žiaka, teroristického útoku, autonehody, International School Psychology Association, International Training Centre, Malta
 • 2002 Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Dialóg, vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava