Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

Osobnostný rozvoj

Umožňujeme pedagógom objavovať ďalšie možnosti ich osobnostného rastu a tvorivého riešenia problémov.

Rozvojové centrum : Pre zistenie pedagogických, sociálnych a komunikačných kompetencií učiteľov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja pre Vás pripravíme Rozvojové centrum. Jeho využitie je možné aj pri: diagnostike problémového komunikačného štýlu učiteľa, ťažkostiach učiteľa pri riešení konfliktov, neefektívnych štýloch riadenia triedy. Rozvojové centrum umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, semináre, koučovanie, mentorovanie) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať a zvýši tak efektivitu vynaložených investícií do ich rozvoja.

Rastové terapeutické skupiny : Účastníci rastových skupín pracujú na prekážkach vlastného rastu, nedokončených záležitostiach, nevyriešených konfliktoch a zážitkovou formou objavujú ďalšie možnosti svojho rastu a tvorivého riešenia problémov. Terapeutické skupiny osobnostného rastu sú vhodné aj pre vyskoškolských pedagógov.