Novinky

12.05.2020
Vážení záujemcovia a záujemkyne o kurzy,
 
v súlade s opatreniami Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 RUŠÍME VŠETKY VZDELÁVANIA na území Slovenskej aj Českej republiky do odvolania.

Všetky zrušené kurzy dostanú náhradné termíny,o ktorých Vás budeme mailom a prostredníctvom našej webovej stránky informovať. V prípade, ak Vám nebudú nové termíny vyhovovať, samozrejme Vám všetky kurzové poplatky vrátime. Ak ste ešte za kurz neplatili, ale máte faktúru, prosím neplaťte, urobíte tak pred novým kurzom.
 
Mária Anyalaiová 

Osobnostný rozvoj

Umožňujeme pedagógom objavovať ďalšie možnosti ich osobnostného rastu a tvorivého riešenia problémov.

Rozvojové centrum : Pre zistenie pedagogických, sociálnych a komunikačných kompetencií učiteľov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja pre Vás pripravíme Rozvojové centrum. Jeho využitie je možné aj pri: diagnostike problémového komunikačného štýlu učiteľa, ťažkostiach učiteľa pri riešení konfliktov, neefektívnych štýloch riadenia triedy. Rozvojové centrum umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, semináre, koučovanie, mentorovanie) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať a zvýši tak efektivitu vynaložených investícií do ich rozvoja.

Rastové terapeutické skupiny : Účastníci rastových skupín pracujú na prekážkach vlastného rastu, nedokončených záležitostiach, nevyriešených konfliktoch a zážitkovou formou objavujú ďalšie možnosti svojho rastu a tvorivého riešenia problémov. Terapeutické skupiny osobnostného rastu sú vhodné aj pre vyskoškolských pedagógov.