Novinky

22.02.2021
22. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

24. február 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

1. marec 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

29. - 30. marec 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
7. apríl 2021, ONLINE- Obsadený
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse (CPPPaP Bratislava 3)

10.-11.5. 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse

31. máj 2021, ONLINE 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

3., 4. jún 2021 Nymburk (Semiramis)
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých (Místní akční skupina Opavsko)
 
Dieťa v kríze (INDEPT)
 
Krízová interv

Osobnostný rozvoj

Umožňujeme pedagógom objavovať ďalšie možnosti ich osobnostného rastu a tvorivého riešenia problémov.

Rozvojové centrum : Pre zistenie pedagogických, sociálnych a komunikačných kompetencií učiteľov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja pre Vás pripravíme Rozvojové centrum. Jeho využitie je možné aj pri: diagnostike problémového komunikačného štýlu učiteľa, ťažkostiach učiteľa pri riešení konfliktov, neefektívnych štýloch riadenia triedy. Rozvojové centrum umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, semináre, koučovanie, mentorovanie) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať a zvýši tak efektivitu vynaložených investícií do ich rozvoja.

Rastové terapeutické skupiny : Účastníci rastových skupín pracujú na prekážkach vlastného rastu, nedokončených záležitostiach, nevyriešených konfliktoch a zážitkovou formou objavujú ďalšie možnosti svojho rastu a tvorivého riešenia problémov. Terapeutické skupiny osobnostného rastu sú vhodné aj pre vyskoškolských pedagógov.