Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021

Ponuka pre učiteľov

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

Vzdelávanie

Osobnostný rozvoj

Intervencia v systéme škola

Prečo si vybrať náš Inštitút osobnostného rozvoja?
Vzdelávacie aj rozvojové programy uskutočníme priamo na Vašej škole.
Pricestujeme za Vami.
Ponuku služieb vypracujeme priamo pre Vás, podľa Vašich potrieb a očakávaní.
Vypracujeme Vám individuálnu cenovú ponuku, so zľavou pre opakované objednávky.
Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, rastovej terapeutickej skupiny, alebo kurzu ako samoplatca, pozveme Vás na kurz / seminár po jeho naplnení v blízkosti Vášho bydliska.

Sme jedineční tým, že poznáme školské prostredie, vyšli sme zo školského prostredia a 15 rokov v ňom pracujeme, poznáme problémy aj limity slovenských škôl aj ich učiteľov. Zároveň ponúkame vysoko kvalifikovaný tím psychoterapeuticky vzdelaných psychológov, ktorí pracujú citlivo, sú zameraní na potreby klientov, rešpektujú individuálne tempo aj spôsob sebapoznávania klientov, zabezpečujú bezpečný priestor pre ich učenie a rozvoj.