Novinky

27.10.2020
OTVORENÉ KURZY:

2. - 3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ NA FEBRUÁR 2021 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ NA 18. - 20. JANUÁR 2021


Kurzy:Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 3 dni 160€
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 2 dni 110€
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE/ Karty s príbehmi/ More emócií/ Mythos 1 deň 55€
Podpora reziliencie detí a dospelých- pre psychológov, pedagógov a pomáhajúce profesie 4 hodiny 35€
Individuálne poradenstvo 50min. dohodou