Novinky

17.07.2020
OTVORENÉ KURZY:

7. - 8. september 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
 
 
14. september 2020, PPP pre Prahu 10 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


15. september 2020, PPP pre Prahu 1,2,4 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


16. september 2020, Hradec Králové
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


29. september 2020, Bratislava 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  


15. október 2020, Nymburk
Semiramis Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  


19. - 20. október 2020, CPPPaP Liptovský Mikuláš
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)


2 . -3. november 2020, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)


10. - 12. november 2020, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze


Okrem otvorených kurzov prebiehajú v Čechách a na Slovensku uzavreté kurzy.  Z uvedených dôvodov začíname rezervovať termíny ďalších kurzov na január 2021.  


Kurzy:Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 3 dni 160€
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 2 dni 110€
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE/ Karty s príbehmi/ More emócií/ Mythos 1 deň 55€
Podpora reziliencie detí a dospelých- pre psychológov, pedagógov a pomáhajúce profesie 4 hodiny 35€
Individuálne poradenstvo 50min. dohodou