Novinky

03.12.2020
TVORENÉ KURZY:

7. december 2020, Bratislava
ONLINE intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz, v prípade záujmu kontaktujte organizátora)
  
 
január 2021, INDEPT Praha 
Dieťa v kríze
PRELOŽENÉ z decembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)
 
 
február 2021, Bratislava
Krízová intervencia na školách (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami)
PRELOŽENÉ z novembra 2020 (presný termín ešte nie je stanovený)


Kurzy:Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 3 dni 160€
Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 2 dni 110€
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE/ Karty s príbehmi/ More emócií/ Mythos 1 deň 55€
Podpora reziliencie detí a dospelých- pre psychológov, pedagógov a pomáhajúce profesie 4 hodiny 35€
Individuálne poradenstvo 50min. dohodou