Novinky

24.01.2020

PONÚKAME AJ KARTY:

RESILIENCE (česká verzia)

REZILIENCIA – RUGALMAS ALKALMAZKODÁS (maďarská verzia)

 

 

 

17. január 2020

(Žilina): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút zdravého vývinu)

 

25. január 2020

(Piešťany): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


22. február 2020

(Brno): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (b-creative.cz)


25. február 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja)


27. február 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Kvapka)


3. marec 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja)5. marec 2020

(Bratislava): Podpora pysychickej odolnosti detí a dospelých - práca s terapeutickými kartami Resilio, Reziliencia, Mužská a Ženská identita, Truhlica minulosti + supervízia (Kvapka)


14. marec 2020

(Žilina): Podpora pysychickej odolnosti detí a dospelých - práca s terapeutickými kartami Resilio, Reziliencia, Mužská a Ženská identita, Truhlica minulosti (Inštitút zdravého vývinu)


16. marec 2020

(Opava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (b-creative)

 

28. marec 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Psyche Educa)

 

30. - 31. marec 2020

(Bratislava): Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov. Pre absolventov intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami (Inštutút osobnostného rozvoja).


6. apríl 2020

(Praha): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Institut dětského poradenství a terapie)


20. - 22. apríl 2020

(Praha): Krízová intervencia a smútkové poradenstvo - práca s detským klientom a detskou skupinou (Institut dětského poradenství a terapie)


23. apríl 2020

(Žilina): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút zdravého vývinu)

 

27. apríl 2020

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Kvapka)

 

29. apríl 2020

(Nymburk): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Semiramis)

 

16. máj 2020

(Brno): 

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, vychovávateľov, rodičov a všetkých ďalších záujemcov najmä z pomáhajúcich profesií, v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

  • Pripravujeme pre učiteľov odborné semináre na štandardné témy zo školského prostredia, aj na Vami zvolené témy
  • Rozsah odborných seminárov prispôsobíme Vašim možnostiam a požiadavkám
  • Počas seminára striedame prednáškové a zážitkové aktivity
  • Učitelia analyzujú a pracujú s vlastnými kazuistikami
  • Poskytujeme im supervíziu pri riešení konktrétnych situácií
  • Naučíme učiteľov pripravovať si vlastné metodické pomôcky a postupy, ktoré môžu okamžite používať pri práci na vyučovaní
  • Pracujeme s kognitívnymi, emocionálnymi aj arteterapeutickými nástrojmi
  • Vzhľadom k psychoedukačnému, ale aj zážitkovému charakteru aktivít sú semináre určené pre 12 učiteľov v skupine
  • Na odborný seminár je možné prihlásiť sa aj individuálne, nie len v rámci školských kolektívov

Semináre : sú orientované na rozvoj pedagogických a profesionálnych kompetencií zameraných na učiteľov, aj na žiakov.

Základy koučingu pre vedenie školy : Kurz koučingu naučí riaditeľov škôl efektívne riadiť pedagogických zamestnancov, motivovať ich, podporovať a rozvíjať ich potenciál.

Základy koučinu pre učiteľov : Naučíme učiteľov používať koučingové techniky pre lepšie počúvanie a porozumenie žiakov a ich úspešnú motiváciu a riadenie.

Právne minimum v škole : Poznatky zo seminára využijete pri tvorbe školského poriadku, interných školských smerníc napr. v oblasti šikanovania a zistenia návykových látok v školskom prostredí, ako aj pri úradnej korešpondencii s rodičmi a úradmi.