Novinky

12.05.2020
Vážení záujemcovia a záujemkyne o kurzy,
 
v súlade s opatreniami Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 RUŠÍME VŠETKY VZDELÁVANIA na území Slovenskej aj Českej republiky do odvolania.

Všetky zrušené kurzy dostanú náhradné termíny,o ktorých Vás budeme mailom a prostredníctvom našej webovej stránky informovať. V prípade, ak Vám nebudú nové termíny vyhovovať, samozrejme Vám všetky kurzové poplatky vrátime. Ak ste ešte za kurz neplatili, ale máte faktúru, prosím neplaťte, urobíte tak pred novým kurzom.
 
Mária Anyalaiová 

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, vychovávateľov, rodičov a všetkých ďalších záujemcov najmä z pomáhajúcich profesií, v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

  • Pripravujeme pre učiteľov odborné semináre na štandardné témy zo školského prostredia, aj na Vami zvolené témy
  • Rozsah odborných seminárov prispôsobíme Vašim možnostiam a požiadavkám
  • Počas seminára striedame prednáškové a zážitkové aktivity
  • Učitelia analyzujú a pracujú s vlastnými kazuistikami
  • Poskytujeme im supervíziu pri riešení konktrétnych situácií
  • Naučíme učiteľov pripravovať si vlastné metodické pomôcky a postupy, ktoré môžu okamžite používať pri práci na vyučovaní
  • Pracujeme s kognitívnymi, emocionálnymi aj arteterapeutickými nástrojmi
  • Vzhľadom k psychoedukačnému, ale aj zážitkovému charakteru aktivít sú semináre určené pre 12 učiteľov v skupine
  • Na odborný seminár je možné prihlásiť sa aj individuálne, nie len v rámci školských kolektívov

Semináre : sú orientované na rozvoj pedagogických a profesionálnych kompetencií zameraných na učiteľov, aj na žiakov.

Základy koučingu pre vedenie školy : Kurz koučingu naučí riaditeľov škôl efektívne riadiť pedagogických zamestnancov, motivovať ich, podporovať a rozvíjať ich potenciál.

Základy koučinu pre učiteľov : Naučíme učiteľov používať koučingové techniky pre lepšie počúvanie a porozumenie žiakov a ich úspešnú motiváciu a riadenie.

Právne minimum v škole : Poznatky zo seminára využijete pri tvorbe školského poriadku, interných školských smerníc napr. v oblasti šikanovania a zistenia návykových látok v školskom prostredí, ako aj pri úradnej korešpondencii s rodičmi a úradmi.